2020-01-27, 07:43

Atspausdinta iš:
http://wap.maps.lt/index.php?id=119094

„Hnit-Baltic“ aktyvina mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą


2011 11 10

 

Įvairių šalių telekomunikacijų įmonėms diegianti savo sukurtus produktus „Hnit-Baltic" jautė klientų poreikį išplėsti sprendžiamų uždavinių spektrą, apimant ne tik techninius, bet ir kitoms įmonės veiklos sritims - pardavimui, rinkodarai, klientų aptarnavimui, vadovybės vykdomai kontrolei - svarbius reikalavimus.

„Kadangi esame intelektualius sprendimus teikianti įmonė, pasinaudojome galimybe gauti Europos struktūrinių fondų finansavimą pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos (toliau - Veiksmų programa) 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra" įgyvendinimo priemonę VP2-1.3-ŪM-02-K „Intelektas LT" (toliau - Priemonė)", sako „Hnit-Baltic" telekomunikacinių sprendimų departamento vadovas V. Ramonaitis.

Darbai atlikti dviem etapais. Moksliniai tyrimai vykdyti kartu su Vilniaus Universiteto specialistais. Jų metu sukurti didelio tikslumo prognozavimo algoritmai, bendrovių procesų modeliai, nustatyti tinklo vystymo ekonominio, kokybinio poveikio vertinimo kriterijai, sudarytas vertinimo modelis. Taip pat buvo naudojami daugiakriteriniai algoritmai - pvz., sprendžiami uždaviniai, kur pastatyti transliavimo stotį, pardavimų saloną, klientų aptarnavimo skyrių.

Technologinės plėtros etape svarbiausia buvo panaudoti naujausias technologines galimybes, perkelti sprendimus į interneto erdvę - kompiuterinius debesis.

Pirmieji šio projekto metu sukurti sprendimai jau naudojami praktikoje, jais jau domisi klientai: integruojamas paslaugas naudoja Lietuvos telekomunikacijų įmonės, vadovybės vykdomos kontrolės sistemos pristatymai sudomino užsienio partnerius ir klientus. Kiti algoritmai ir modeliai naudojami naujų produktų kūrimui. Juos pristatysime klientams ateinančių metų pradžioje.

 


 

© 2001-2019 UAB "Hnit-Baltic". Visos teisės saugomos.