2020-01-27, 07:19

Atspausdinta iš:
https://wap.maps.lt/index.php?id=223897

Lietuvos ežerų batimetriniai žemėlapiai – „Maps.lt“ svetainėje


2016 10 17

„Maps.lt" svetainės teminių žemėlapių skiltį papildė Lietuvos ežerų batimetriniai žemėlapiai .

Batimetrinių planų skaitmeninimo projektą nuo 2010 metų vykdo Lietuvos Edukologijos Universite-to (LEU) geografijos specialybės studentai, vadovaujami Geografijos ir turizmo katedros lektoriaus Marijaus Pilecko. Batimetriniai planai buvo skenuojami ir skaitmeninami GIS dalyko praktinių užsi-ėmimų metu, rengiant kursinius ir bakalauro darbus.

Šiuo metu pateikiami 43 LEU geografų įskaitmeninti Lietuvos ežerų ir tvenkinių batimetriniai planai, bet projektas bus tęsiamas ir kasmet pildomas naujais duomenimis. 2017 metais planuojama maps.lt/rekomenduoja portale paviešinti ir batimetrijos duomenų paslaugą.

Skaitmeniniai batimetrijos duomenys gali būti naudojami pažinimui ir edukacijai, žvejybai, ežerų ir tvenkinių tvarkymui, moksliniams ir povandeniniams tyrimams.

 

 


 

© 2001-2019 UAB "Hnit-Baltic". Visos teisės saugomos.